UVILDIG BYGGETILSYN

Hos MP Byggesagkyndig tilbyder vi byggetilsyn, og hjælper husejere trygt igennem deres boligudfordringer i forbindelse med et boligtjek, gennemgang af tilstandsrapport, rådgivning ved renovering/nybyg, eller ved opstået fugt/ skimmelsvamp.

BYGGETILSYN (NYBYGGERI)

Byggetilsyn hos os er uvildigt, og bliver udført med vægt på at følge køberen/bygherrens interesser under hele byggeprocessen.

Under byggeprocessen er vi i tæt samarbejde med bygherren, lige fra første spadestik til nøgleoverdragelse. Byggetilsynet består af en række tilsyn, hvor håndværkernes arbejde kontrolleres. Der bliver udarbejdet rapporter efter hvert tilsyn, for at dokumentere håndværkernes fejl og mangler.

Vi hjælper jer med at føre opsyn på jeres byggeri og også med rådgivning i den indledende fase.

I planlægningsfasen kan vi være behjælpelige med at se jeres tegninger igennem for alt det praktiske og tekniske som man ikke tænker over i skitsefasen, samt gennemgå jeres ekstrafunderingstilbud og geoteknisk rapport for hvad der er nødvendigt for at i får et sundt og rask fundament/terrændæk for huset, samt gennemgang af prisen på ekstrafundering, for at det ikke bliver et højt beløb men at i rent faktisk betaler for det som skal udføres jvf. den geotekniske rapport.

Herunder har vi stærkt samarbejde med vores juridiske samarbejdspartner, som vi har brugt til flere hundrede byggesager og entreprise kontrakter. Da vi ved hvilken kvalitet samt services der leveres og ydes under hele byggeforløbet.

(Der vil blive fremsendt et separat tilbud på juridisk gennemgang af entreprisekontrakt af vores samarbejdspartner som aftales med dem)

Vælger i vores samarbejdspartner til kontrakt gennemgang, og vælger i os som byggesagkyndig til at føre byggetilsyn med jeres nybyggeri.

Tilbyder vi som byggesagkyndige gratis gennemgang af kontrakt inkl. telefonmøde med den juridiske rådgiver, hvor i så får en juridisk og byggeteknisk gennemgang af kontrakten, med mange forskellige forbehold som gennemgås af os alle på et telefonmøde der afholdes, inden de sendes til byggefirmaet.

 

VED BYGGESYN TILBYDES DER OGSÅ KØBERRÅDGIVNING

Der tilbydes desuden køberrådgivning i form af kontraktgennemgang, forhandling, gennemgang af tegninger og ekstrafunderingstilbud.

Følgende tilbydes i vores basispakke på 8 stk. byggetilsyn

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af synlig fundament/sokkel, terrændæk, rionet med varmeslanger, isolering, forankring.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af letbeton og porebetonvægge, betondæk.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af tagkonstruktion, fugt, dampspærre, isolering.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af vådrumssikring, vinduer samt gipsarbejde/lofter.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af klinker, føring af rør og kabler, samt stikkontakter og spots.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Kontrol af afsluttende arbejder skalmuring, gulve, udhæng m.m.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Før-gennemgang, inden overtagelse for at mindske mængden af fejl og mangler.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Afleveringsforretning.

Ved afleveringsforretningen registrerer vi alle fejl og mangler. Hvis huset har mange mangler, laves et økonomisk tilbagehold hvis muligt. Vi hjælper med prissætning af de sidste mangler og der vil blive aftalt en tidsfrist for udbedringen, medmindre der fremgår en tidsfrist i kontrakten.

Byggetilsyn

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

0-99 kvm – 25.500 kr. inkl moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

100-199 kvm – 28.500 kr. inkl. moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

200-299 kvm – 30.000 kr. inkl. moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Byggeteknisk gennemgang af tegninger samt kontrolberegning af jordbundsundersøgelse / ekstrafunderingstilbud. – 3.850 kr inkl moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Juridisk gennemgang af kontrakt med jurist (Anbefales) – 8.000 kr ekskl. moms

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Byggetekniskgennemgang af kontrakt gennemgået af byggesagkyndig – 4.500 kr inkl. moms

Forbehold

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Der opsættes et mindre byggepladsskilt ved byggepladsen.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Projektmateriale og billeder fra tilsyn kan blive brugt til reklame på sociale medier, navn, adresse og andet sløres jvf. GDPR loven.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Prisen er forbeholdt hele det bebygget areal

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Der pålægges et kørselsgebyr for levering af ydelse på mere end 1 times kørsel total.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

MP Byggesagkyndigs salgs og handelsbetingelser.

Hvad indebærer et byggetilsyn?

Formålet med et byggetilsyn er at gennemgå alt det byggetekniske omkring projektet. Her snakker vi med dem, der udfører byggeriet for at sørge for, at der er forventningsafstemt og styr på projektet. Det er altid vigtigt for os at give de bedste forudsætninger for vores kunder, og det er derfor vigtigt for os, at vi har en god kommunikation under hele forløbet.

Under tilsynet gennemgår vi alt det tekniske, og følger op på eventuelle tidligere tilsyn, som er blevet lavet. Skulle der være noget ved byggeriet, som ikke stemmer overens med det aftalte, eller ser vi andre udfordringer i byggeriet, tager vi altid fat i de ansvarlige og sørger for, at der kommer styr på projektet. Du kan derfor trygt regne med, at vi tager ansvar og gør vores for at skabe de bedste forudsætninger for et godt og respektfuldt samarbejde.

Hjælp til kontrakter

Hos MP Byggesagkyndig har vi mange års erfaring med kontrakter i forbindelse med byggeprojekter. Det kan også være, at du skal bruge en entreprenør til projektet, hvor vi kan se kontrakten igennem inden du skriver under for at sikre, at kontrakten stemmer overens med dine forventinger.

Rent juridisk kan det også være en god idé at få en advokat til at tjekke kontrakten igennem, da vi primært har erfaring med den byggetekniske del af kontrakten. En advokat ville dog ikke kunne erstatte en byggesagkyndig, da det kan skabe mange problemer, hvis det viser sig, at kontrakten ikke stemmer overens med dine forventinger til det byggetekniske.

Byggesagkyndig til afleveringsforretningen

Står du og skal have nøglerne til dit nybyggede hus eller renoverede lejlighed, kan det være en fordel at få hjælp fra en af vores byggesagkyndige. Her vil de lave et byggetilsyn, hvor vi sørger for, at arbejdet lever op til det, der er aftalt, og tjekker op på tidligere notater i forbindelse med det byggetekniske.

Hvornår er det en god idé med et byggetilsyn?

Et byggetilsyn indebærer dog ofte en gennemgang af nedenstående:

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Fundamenter

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Installationer i gulvet

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Vindueshuller og facade

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Opfølgning af tidligere tilsyn

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Tag og stabilitet

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Dampspærre

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Eventuelle fejl og mangler

1 og 5 års gennemgang

Hos MP Byggesagkyndig tilbyder vi også at tjekke op på byggeriet efter, at det er blevet lavet. Det kan derfor betragtes som en opfølgning på byggetilsynet, hvor vi kigger på nogle af de samme elementer som ved tilsynet, og vi sikrer, at der ikke kommer problemer med bygningen.

Ved en 1 og 5 års gennemgang, sikrer vi, at der stadig er styr på huset og dets fundament. Her gennemgår vi blandt andet facaden på huset, hvor vi kigger efter revner eller andre skader, som kan give problemer med fugt. Selve gennemgangen tager 1-2 timer, hvorefter vi også udarbejder en rapport til at dokumentere eventuelle fejl og mangler.

Kontakt

Vi er klar til at hjælpe med dit næste byggeprojekt som din kompetente byggesagkyndig og byggerådgiver. Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag.

Telefon: +45 48 80 78 88

Email: info@mpbyggesagkyndig.dk

byggesagkyndig