1-5 ÅRS GENNEMGANG

Ved 1 og 5 års gennemgangen er der flere faktorer, der spiller ind i forhold til byggejura og -teknisk erfaring. Man vil oftest opleve at entreprenøren snakker sig ud af fejl og mangler, hvorfor det er vigtigt at have en byggesagkyndig, der uvildigt kan vurdere det fagmæssige arbejde.

GENNEMGANGEN AF INDVENDIGT OG UDVENDIGT ARBEJDE

Gennemgangene forholder sig således at entreprenøren og den byggesagkyndige ser på det indvendige og udvendige arbejde, med det formål at kontrollere byggeriet som en sund helhed.

Det omfatter eksempelvis: kontrol af sætningsrevner, utætheder, fugt, plamager og meget mere. Gennemgangen plejer som regel at tage mellem 1-2 timer, afhængigt af hvor meget der bliver påpeget.

VI UDARBEJDER EN RAPPORT VED 1-5 ÅRS GENNEMGANGEN

Under gennemgangen vil der blive udarbejdet en rapport, som fotodokumentere alle de påpegede fejl og mangler, der er mangelberettiget. Rapporten skal bruges som tjekliste for hvilke mangler, der skal udbedres af entreprenøren.

Skimmelbehandling: Effektive løsninger mod skimmelsvamp

AFTALE OM 1-5 ÅRS GENNEMGANG SKAL FREMGÅ AF AFTALEN

Det bør stå i kontrakten, hvis der er indgået en aftale med en 5-årsgennemgang. Da de fleste entreprenører benytter sig af en AB forbruger aftale, kan 1-årsgennemgangen muligvis være den sidste mulighed for at få rettet op på eventuelle fejl og mangler.

BYGHERRE HAR PLIGT TIL AT INDKALDE TIL 1-5 ÅRS GENNEMGANG

1-års gennemgangen. Ifl. §56 i AB18. Skal bygherren indkalde entreprenøren til gennemgang, inden der er gået et helt år, fra afleveringsdatoen.

5-års gennemgangen. Ifl. §57 i AB18. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage inden der er gået 5 år, fra afleveringsdatoen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1. Kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage.

Ejendomsrevision: Systematisk gennemgang for ejendomme

HVAD INDEHOLDER GENNEMGANGEN?

Hvis du vælger at tilknytte en byggesagkyndig, kan du blandt andet få hjælp til:

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Byggeteknisk gennemgang både indvendig og udvendig.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Vurdering af arbejder, utætheder, plamager, fugt samt generelle fejl og mangler.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Udarbejdelse af rapport, såfremt den ikke udarbejdes af entreprenøren. 

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Rådgivning omkring afslutning af de sidste mangler.

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

Hjælp til problemer og vedligeholdelse af ejendommen.

Kvadratmeter pris

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

0-99 kvm – 3.750 kr. inkl. moms. 

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

100 – 199 kvm – 4.250 kr. inkl. moms. 

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

200 – 299 kvm – 4.750 kr. inkl. moms.  

Boliginspektion: Omhyggelig vurdering af boligers tilstand

300 kvm + fra  5.250 kr. inkl. moms. 

Vi er klar til at hjælpe jer med en byggeteknisk gennemgang og føre dig trygt igennem som din kompetente byggesagkyndig og byggerådgiver. Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag.

Bygningstilsyn: Sikkerhed og kontrol under byggeri